Kiedy potrzebujemy pozwolenia na budowę?

Roboty budowlane to inaczej tak zwane usługi budowlane. Część z nich wymaga pozwolenia na budowę, inne tego nie wymagają. Czy, gdy planujemy budowę domu musimy uzyskać pozwolenie na budowę? Kto nam wyda taką decyzję? Czy na remont mieszkania także musimy uzyskać pozwolenie na budowę?

Kiedy potrzebujemy pozwolenia?

Każdy kto zamierza wybudować dom lub jakiś budynek, musi mieć pozwolenie na budowę. Ta decyzja administracyjna pozwala rozpocząć i prowadzić roboty budowlane polegające na budowie na przykład budynku mieszkalnego czyli domu – jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Takie pozwolenie wydaje starosta powiatu, na terenie którego budynek ma powstać. Od decyzji starosty można odwołać się do wojewody. Takie odwołanie zawsze składamy w siedzibie starosty. Decyzję o pozwoleniu na budowę starosta przekazuje odpowiednim organom administracyjnym czyli: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Do otrzymania zezwolenia na budowę jest potrzebny wniosek i oświadczenie o własności nieruchomości, którą można swobodnie dysponować również w celach budowlanych.

materiały-budowlanePonadto należy dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego. Powinny także zostać złożone opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty oraz zaświadczenie, w którym zostają potwierdzone uprawnienia do projektowania. Niezbędna jest także decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zapewne każdy z nas stojąc przed wyzwaniem zdobycia pozwolenia zauważa jak skomplikowany i problematyczny jest to proces, dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy firmy budowlanej. Bardzo często oprócz działań budowlanych, oferują oni kompleksową obsługę która przeprowadza klienta przez sprawy formalne po działania na placu budowy. Modelowym przykładem takiej firmy jest łódzkie RB Poziomwww.rbpoziom.pl.

Kiedy nie potrzebujemy pozwolenia?

Jednak nie na wszystkie roboty budowlane jest wymagane pozwolenie na budowę. Podczas robót budowlanych prowadzonych w zakresie remontu mieszkania lub domu, które nie ingerują w zmianę jego parametrów (nie stanowią przebudowy elementów konstrukcyjnych), a tylko służą odnowieniu lub modernizacji wnętrza nie wymaga się odrębnego pozwolenia na budowę. Bez wiedzy urzędów możliwe jest malowanie wnętrz, budowa elementów małej architektury (drewniana altana), jeśli nie mają być trwale połączone z gruntem, montaż instalacji internetowej i alarmowej lub modernizacja łazienki. Wszystkie inne czynności wymagają pozwolenia na budowę. I warto takie pozwolenie mieć, samowola budowlana jest surowo karana.

Related Posts